โฟมฉีดขึ้นรูป

 

** เป็นโฟมขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ ซึ่งจะมีค่าแม่พิมพ์เพิ่มเติม

 

 

Visitors: 447,484