โฟมขึ้นรูป ตามแบบด้วยมือ

 

** ขึ้นรูปด้วยมือคือ ใช้ลวดความร้อนตัดตามรูปทรง

เช่น ทำร่อง รู เป็นต้น โดยไม่ใช้แม่พิมพ์

 

 

 

Visitors: 444,789