โฟมก้อน (Foam Block)

 

ขนาดหนา
4 ฟุต x 16 ฟุต
24 นิ้ว
4 ฟุต x 16 ฟุต
24 นิ้ว
 

 

Visitors: 444,797