กล่องโฟม ใส่น้ําแข็งและกล่อง Picnic (Container)

กล่องโฟม ใส่น้ำแข็ง

 
ขนาด
505 x 505 x 400
600 x 450 x 315
( มีลายด้านข้าง)
600 x 450 x 315
(ไม่มีลายด้านข้าง)
480 x 350 x 370

กล่อง Picnic

ขนาด
460 x 270 x 250
370 x 260 x 240
 


 

 

Visitors: 444,793