โฟมแผ่น (Foam Sheet)


ขนาดหนา
2 ฟุต x 4 ฟุต
5 มิลลิเมตร - 24 นิ้ว
4 ฟุต x 10 ฟุต
10 มิลลิเมตร - 24 นิ้ว
4 ฟุต x 8 ฟุต
10 มิลลิเมตร - 24 นิ้ว
4 ฟุต x 4 ฟุต
10 มิลลิเมตร - 24 นิ้ว

** สามารถตัดขนาดนอกเนื่องจากมาตรฐานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

 

 

Visitors: 444,804