EPS FOAM คืออะไร

Expanded polystyrene Foam (EPS) คือ โฟม PS ที่ใช้ก๊าซ Pentane (C5H12) ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับก๊าซหุงต้ม หรือ Butane (C44H10) เป็นสารที่ทำให้ขยายตัว (Blowing Agent) ในระหว่าง กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เรียกว่า Polymerization เนื้อพลาสติกPS จะทำ ปฏิกิริยากับก๊าซ Pentane เอาไว้ภายในเมื่อนำมาผลิต โฟม EPS วัตถุดิบจะขยายตัว และเมื่อได้รับความร้อนใจจาก ไอน้ำ(Steam) ก็จะกลายเป็นเม็ดโฟม ขาว ๆ จากนั้นจึงนำไปขึ้นรูป (Molding)

 ll

EPS แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. อัดขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามลักษณะแม่พิมพ์ที่ทำ (Shape Molding) เช่น เป็นกล่องน้ำแข็ง และบรรจุภัณฑ์ ต่าง ๆ

2. อัดขึ้นรูปเป็นก้อนสี่เหลี่ยม (Block Mold-ing) แล้วนำมา ตัดตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการ โดยทั่วไปโฟม EPS จะขยายตัวประมาณ 50 เท่า และเมื่อขยายตัวแล้วจะมีอากาศเข้ามา แทนที่ถึง 98% ของปริมาตร มีเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นเนื้อพลาสติก PS และนี่คือสาเหตุ ที่ทำให้โฟมมีขนาดใหญ่ แต่กลับมีน้ำหนักเบาคุณลักษณะนี้เองที่ทำให้โฟม EPS สามารถ รองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเหมาะสำหรับใช้ในการบรรจุ สินค้า และยังรองรับถ่ายเท น้ำหนักในแนวดิ่งโดย ไม่เสียรูปทรงจึงใช้เป็นวัสดุถมในการทำถนน เพื่อแก้ปัญหาถนนทรุด และยังใช้เป็นฉนวนรักษาความร้อนและเย็นจากอากาศที่มีอยู่ภายในถึง 98% ทำหน้าที่เป็นฉนวน ได้อย่างดี

 

Expanded polystyrene Foam (EPS) มีคุณสมบัติเด่น คือ

   - โฟม EPS มีน้ำหนักเบา

   - โฟม EPS สามารถรรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 2000 กิโลกรัม

   - โฟม EPS มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนมากกว่าวัสดุอื่น

   - โฟม EPS ในการก่อสร้าง เป็นชนิดแบบไม่ลามไฟ

   - โฟม EPS ไม่มีสารพิษ

 

โฟมแผ่น (EPS Foam Sheet)

- โฟมแผ่นขนาดมาตรฐาน -  2' x 4' ,   4' x 4' ,  4' x 8',  4' x 10',  4' x 16'

- ความหนา (Thickness) ของแผ่นโฟมมีตั้งแต่ 5 ม.ม. – 600 ม.ม. (24 นิ้ว)

- ความหนาแน่น (Density) ของแผ่นโฟมมีตั้งแต่ 0.75, 1.0 และ 1.5 ปอนด์ / ลูกบาศก์ฟุต ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของชนิดงานต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นอกจากนั้นยังมีโปลิโฟมแผ่นชนิดไม่ลามไฟ (Self Extinguishing EPS Foam หรือชนิด F Grade) เป็นเกรดพิเศษที่ใช้ในงานที่ต้องการความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยและโฟมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โฟมเกรดนี้เมื่อติดไฟแล้วจะดับได้ด้วยตัวของมันเอง ไม่ลามไฟ โฟมแผ่นขนาดและความหนาต่าง ๆ ตามความต้องการของท่านเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ ฉนวนกันความร้อน-เย็น งานก่อสร้าง งานทำแบบแม่พิมพ์ต่าง ๆ งานโฆษณา ศิลปะ ตกแต่ง ฯลฯ

 

EPS FOAM ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ในสภาวะปัจจุบันโลกร้อนเริ่มรุนแรงขึ้นทุกทีเราจึงต้องช่วยกันป้องกันโดยการลดการใช้พลังงานเพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อนและนี้เป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนได้คือการใช้ EPS FOAM ซึ่งคุณสมบติของ EPS FOAM มีอยู่มากมายที่จะนำมาช่วยลดใช้พลังงาน เพื่อช่วยรักษาไม่ให้โลกของเราร้อนมากขึ้นไปกว่าเดิม อาทิ เช่น

    การนำ EPS FOAM ใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคาร โรงแรม ตึก โรงงาน ฯลฯ และการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อนและช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ดีอีกด้วยอีกทั้ง EPS FOAM ยังมีน้ำหนักที่เบาและช่วยลดน้ำหนักของโครงสร้างและ1ยัง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะคนไม่ต้องไปตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะนำมาทำไม้แบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกต่อไป ดังนั้น EPS FOAM จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยกันหยุดโลกร้อนและไม่ให้โลกเราร้อนไปกว่าเดิม

    EPS FOAM สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยการรีไซส์เคิลเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาทิ เช่น นำกลับมาใช้ในงานก่อสร้างเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อนและช่วยในการลดใช้พลังงานและยังใช้ได้ในงานอื่น ๆ อีกมากมายโดยที่เราไม่ต้องนำโฟมไปเผาทิ้งอีกต่อไป

    EPS FOAM ยังมีคุณสมบัติใช้งานเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักไฮโดรโปลิคและเป็นผักที่ปลอดสารพิษเนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมีในการปลูกเพราะโฟมมีคุณสมบัติพิเศษอยู่แล้วอีกทั้ง EPS FOAM ยังใช้ผสมกับดินเพื่อเป็นปุ๋ยช่วยรักษาดิน ทำให้เกิดความชุ่มชื้นในดินอีกด้วย ทำให้ดินมีคุณภาพดีและสามารถปลูกผักให้สวยงาม และเจริญเติบโตได้ดีโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมี และที่สำคัญโฟมยังช่วยปรับสภาพดินที่แห้งแล้งกลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งและพร้อมที่จะกลับมาปลูกป่าให้สวยงามและช่วยรักษาโลกของเราไม่ให้ร้อนขึ้นอีกด้วยและที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า EPMS FOAM สามารถช่วยลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดี ยิ่งแต่ละคุณสมบัติของโฟมล้วนมีประโยชน์ต่อโลกของเราทั้งสิ้นในและสภาวะที่โลกประสบปัญหาเกี่ยวกับความร้อน EPS FOAM นี้และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาโลกร้อนของเรา ไม่ให้ร้อนไปมากกว่าเดิม และยังจะช่วยให้โลกเรากลับมาสู่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีป่าเขาที่เป็นธรรมชาติเหมือนเดิม พร้อมที่จะกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งและทั้งหมดนี้คือคำตอบของทุก ๆ คนว่า EPS FOAM สามารถช่วยโลกเราไม่ให้ร้อนได้จริง

 

คุณสมบัติ EPS FOAM

โฟม เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในเรื่องคุณสมบัติ คือ เบา แต่สามารถรับน้ำหนักได้ดี นอกจากนั้นแล้วยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนเก็บความเย็นและป้องกันการผ่านของเสียง จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการประหยัดพลังงาน งานรับน้ำหนักหรืองานกันกระแทกรวมทั้งงานที่ต้องการความเบา ซึ่งจะเห็นได้ว่าโฟมนำไปใช้งานประเภทต่าง ๆมากมาย เช่น งานก่อสร้างอาคาร บ้านแบบประหยัดพลังงาน งานก่อสร้าง ถนน สะพาน งานก่อสร้างบ้านลอยน้ำ งานกันฉนวนความร้อน งานบรรจุภัณฑ์และงาน Lost Foam งานอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทคุณสมบัติที่ต้องการใช้งานนั้น ๆ ปัจจุบันคุณสมบัติของโฟมมีบทบาทมาก

วิศวกรรมโยธา ปัจจุบันการใช้โฟมในงานก่อสร้างจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบ้านเมืองเราเป็นเมืองร้อน อากาศอบอ้าว จึงต้องการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นเพื่อป้องกันความร้อน และประหยัดความร้อนได้ดีที่สุด แถมยังมีน้ำหนักที่เบา ง่ายต่อการติดตั้งอีกด้วย EPS FOAM เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษมีน้ำหนักเบาสะดวกในการขนย้าย ทำให้ง่ายในการก่อสร้าง สามารถที่จะตัดตามแบบที่ต้องการได้ ประหยัดพลังงาน ป้องกันความชื่นจากผิวดิน คงทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบ ๆ มีความต้านทานต่อแรงอัด จึงทำให้ช่วยในการลดการทรุดตัวเมื่อรับน้ำหนักอายุการใช้งานยาวนานอีกทั้งไม่ติดไฟ จึงเหมาะในการใช้งานกรณีที่ต้องลดการทรุดตัวบนชั้นดินเหนียวอ่อนและกระพังทลายของดินบริเวณคอสะพานได้เป็นอย่างดี

 

อุตสาหกรรมก่อสร้างและห้องเย็น

EPS FOAM ประกอบขึ้นเป็นแผ่นกับวัสดุต่าง ๆเช่นแผ่นเหล็ก อลูมิเนียมเพื่อการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา เช่น ร้านอาหาร, ห้องเย็น, อาคารเก็บสินค้า สำนักงาน, ทำตู้คอนเทนเนอร์, ผนังกั้นห้องในโรงงาน, ห้องคลีนรูม, โรงนม, ห้องอบ, ห้องทดลอง, โรงปลูกเห็ด, ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น งานฉนวนป้องกันความร้อน (EIFS) ผนังมวลเบา เนื่องจาก EPS FOAM มีคุณสมบัติเป็นฉนวนและมีน้ำหนักเบา การใช้โฟม EPS ขั้นตอนการผลิตจะทำให้ลดน้ำหนักของวัสดุนั้นได้ และยังรักษาอุณหภูมิของสถานที่ก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ทำให้ประหยัดพลังงาน

 

รูปแบบฉนวน Cement Foam

- ผนังโฟมฉนวน ซีเมนต์โฟม คือ ผนังที่ผลิตด้วยการนำแผ่นโฟมฉนวน EPS หุ้มด้วยวัสดุเคลือบพื้นผิวด้าน แผ่นเหล็ก, ไม้อัด, แผ่นพลาสติกลามีเนต เป็นต้น

- โดยทั่วไปผนังโฟมฉนวน ซีเมนต์โฟม สามารถเรียกได้หลากหลายชื่อ แล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละบุคคล เช่น stress-skin panels, sandwich panels, structural foam panels, structural insulated panels รายชื่อทั้งหมดที่ทุกคนเรียกกันล้วนแล้วแต่เป็นผนังโฟมฉนวน EPS ทั้งสิ้น ซึ่งในต่างประเทศ ได้รับความนิยมมากสำหรับการนำผนังโฟมฉนวน EPS มาใช้เป็นส่วนประกอบของบ้าน เพื่อเป็นการต่อเติมบ้าน หรือ สร้างบ้าน ด้วยโฟม EPS กันอย่างแพร่หลาย

 

- คุณสมบัติเด่นที่เห็นได้ชัดของผนังโฟมฉนวน ได้ถูกนำเปรียบเทียบกับผนังชนิดอื่น เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน คือ ผนังโฟมฉนวนเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุด เพราะมีค่านำความร้อนต่ำกว่า คอนกรีต หรือไม้ ที่นำมาทำผนัง ผนังโฟมฉนวนจึงทำให้ประหยัดค่าไฟ และประหยัดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง มากกว่าผนัง ไม้ หรือ คอนกรีต

 

Visitors: 444,795